21:11 ICT Thứ ba, 18/09/2018
Bo ngoai giao
Đăng ký sinh viên 5 tốt
Mau bao Cao thang
CLB Lân Sư Rồng trường Đại học Tây Nguyên
Mẫu báo cáo năm học 2014-2015

Đăng Nhập

Trang nhất » Hội sinh viên » Văn bản

Chu de HSV
Bac Ho
Sinh vien 5 tot

global banners

Bau cu Quoc Hoi

Công tác Hội và phong trào sinh viên trường Đại học Tây Nguyên năm học 2015 - 2016

Thứ ba - 19/04/2016 08:40
Công tác Hội và phong trào sinh viên trường Đại học Tây Nguyên năm học 2015 - 2016

Công tác Hội và phong trào sinh viên trường Đại học Tây Nguyên năm học 2015 - 2016

Căn cứ Chương trình số 04CTr/HSV-ĐL về việc công tác Hội và phong trào sinh tỉnh Đắk Lắk ngày 09/09/2015; Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam trường Đạihọc Tây Nguyên lần thứ V, nhiệm kỳ 2013-2015;


Chi tiết văn bản tại tại đâyBan Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Tây Nguyên xây dựng chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2015 – 2016 với những nội dung như sau:
CHỦ ĐỀ NĂM HỌC:“SINH VIÊN VIỆT NAM SÁNG TẠO VÀ HỘI NHẬP”
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
          1. Tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào “Sinh viên 5 tốt”, đầu tư cho công tác tuyên truyền, các giải pháp hỗ trợ sinh viên tham gia phong trào; gia tăng số lượng “Sinh viên 5 tốt”, tập thể “Sinh viên 5 tốt” các cấp; tập trung thực hiện phát huy, kết nối, hỗ trợ “Sinh viên 5 tốt” các cấp.
          2. Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho sinh viên gắn với việc tổ chức tốt các hoạt động chào mừng 70 năm Cách mạng Tháng tám thành công và Quốc khánh 02/9; chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Học sinh – Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
          3. Đẩy mạnh các hoạt động phát huy tính sáng tạo của Sinh viên trong học tập nghiên cứu khoa học, tham gia hoạt động phong trào. Tạo môi trường đa dạng, thuận lợi để sinh viên trang bị kiến thức kỹ năng thực hành xã hội, tự tin, chủ động hội nhập.
          4. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Hội. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác truyền thông, quản lý hội viên và sinh hoạt Hội ở các cấp.
          II. CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU
          - Chỉ tiêu 1: 100% Liên chi hội sinh viên và chi hội tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực chất và hiệu quả.
          - Chỉ tiêu 2: 100% Liên chi hội sinh viên, chi hội tham gia các đợt sinh hoạt chính trị, các hoạt động kỷ niệm các sự kiện chính trị, ngày kỷ niệm trong năm học theo hướng dẫn của Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và Hội Sinh viên trường.
          - Chỉ tiêu 3: Hội Sinh viên trường xây dựng kế hoạch và triển khai Đề án “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa sinh viên giai đoạn 2015-2018” theo Hướng dẫn của Hội Sinh viên tỉnh Đắk Lắk.
          - Chỉ tiêu 4: 100% Liên chi hội Sinh viên, chi hội tiến hành bình chọn “Sinh viên 5 tốt” các cấp, phấn đấu có ít nhất 150 “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, 10 “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh và 01 “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương.
          - Chỉ tiêu 5: Có ít nhất 01 công trình sinh viên thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
          - Chỉ tiêu 6: Có ít nhất 01 hoạt động phát huy tính sáng tạo trong sinh viên.
          - Chỉ tiêu 7: Có ít nhất 01 hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên.
          - Chỉ tiêu 8: Tham gia chiến dịch “Mùa hè xanh” theo Hướng dẫn của Hội Sinh viên tỉnh Đắk Lắk; Tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi”. Mỗi hội viên, sinh viên tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện trong năm học.
- Chỉ tiêu 9: Phối hợp với Đoàn thanh niên vận động 150 suất học bổng cho sinh viên.
- Chỉ tiêu 10: Phối hợp với Phòng khoa học và quan hệ quốc tế triển khai đến sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, phấn đấu 10 đề tài nghiên cứu khoa học trong sinh viên.
III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP
          1. Sinh viên vun đắp lý tưởng, rèn luyện đạo đức, tác phong
          - Hướng dẫn các đợt sinh hoạt chính trị, đợt hoạt động cao điểm trong hội viên, sinh viên nhân các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn trong năm học.
          - Triển khai các đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp cho cán bộ, hội viên sinh viên; chào mừng, hướng dẫn hội viên sinh viên tham gia bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, bầu cử Quốc hội khóa XIV theo hướng dẫn của Đoàn hội cấp trên và Nhà trường, chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các ngày lễ lớn trong năm học.
          - Tham gia chương trình “Sinh viên Đắk Lắk vì biên giới, biển đảo quê hương”.
          - Tham gia thực hiện Đề án “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho sinh viên giai đoạn 2015-2018” theo Hướng dẫn của Hội Sinh viên tỉnh Đắk Lắk.
          - Tổ chức công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận trong sinh viên.
          - Tổ chức chương trình kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Học sinh – Sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam, Hướng dẫn đề nghị xét trao Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm học 2014 -2015; tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” các cấp.
- Tham gia Hội trại Sinh viên với biển đảo tổ quốc tỉnh Đắk Lắk năm 2015 – 2016 theo Hướng dẫn của Hội Sinh viên tỉnh Đắk Lắk.
          2. Sinh viên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học
- Tổ chức các hoạt động phát huy khả năng sáng tạo của sinh viên, tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học: Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học, Hội thi ý tưởng sáng tạo, hoạt động kết nối giữa sinh viên với giảng viên trẻ.
- Phối hợp các đơn vị, vận động nguồn lực xã hội, tăng cường các chương trình hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học.
- Vận động, tìm kiếm, hỗ trợ học bổng cho sinh viên khó khăn, sinh viên khuyết tật, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, sinh viên xuất sắc trong công tác Đoàn – Hội và tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; tập hợp các nguồn hỗ trợ và tiếp nhận các thông tin đề nghị hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên.
- Tham gia và thông báo đến sinh viên dân tộc về việc gặp mặt sinh viên dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk năm học 2015 – 2016.
3. Sinh viên rèn luyện thể chất
- Tổ chức ngày hội thể dục, thể thao; ngày hội Thanh niên khỏe.
- Phát động mỗi sinh viên tập luyện thường xuyên một môn thể thao.
- Câu lạc bộ Lân sư rồng, Vovinam, … có nhiều hoạt động đa dạng và phong phú về nội dung.
- Tăng cường các hoạt động giao lưu thể thao giữa sinh viên các khoa.
- Khen thưởng, động viên kịp thời những sinh viên đạt thành tích cao trong thể dục thể thao.
4. Sinh viên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng
- Hướng dẫn, triển khai thực hiện chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”; chương trình “Tiếp sức mùa thi” đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả, gắn với các hoạt động chuyên môn.
- Tổ chức các hoạt động tình nguyện thường xuyên tại trường, ký túc xá nơi sinh viên học tập, sinh hoạt thông qua các hoạt động ngày “Chủ nhật xanh”, “Thứ bảy tình nguyện”, Chủ nhật hồng”.
- Đẩy mạnh hoạt động của các đội sinh viên tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông; duy trì mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”; tổ chức các hoạt động giúp sinh viên hoàn thiện các kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông và văn hóa khi tham gia giao thông.
- Khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng diễn đàn trong kết nối hoạt động tình nguyện của sinh viên; tăng cường kết nối các đội nhóm sinh viên tình nguyện ngoài Đoàn - Hội.
- Tuyên truyền, vận động sinh viên hiến máu tình nguyện, làm nòng cốt vận động nhân dân cùng tham gia.
- Câu lạc bộ Sinh viên tình nguyện vận động hiến máu duy trì các ngày hội hiến máu tình nguyện và “Ngân hàng máu sống”…
- Câu lạc bộ Ước mơ xanh duy trì các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng theo chương trình đã đề ra hàng năm.
5. Sinh viên chủ động hội nhập quốc tế
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của sinh viên về hội nhập quốc tế, về cộng đồng chung ASEAN; các kiến thức pháp luật, các thông lệ quốc tế; trang bị cho sinh viên các kỹ năng, bản lĩnh và tính chủ động trong hội nhập quốc tế; tăng cường giao lưu với sinh viên nước bạn Campuchia, Lào theo kế hoạch của Hội Sinh viên tỉnh Đắk Lắk.
- Trang bị cho sinh viên các kĩ năng thực hành xã hội, bản lĩnh và tính chủ động trong hội nhập quốc tế.
- Câu lạc bộ tin học, ngoại ngữ, tạo các diễn đàn, môi trường giúp sinh viên trao đổi kiến thức, phương pháp học tập, nâng cao trình độ;
- Tham gia các cuộc thi Olympic tin học, tiếng Anh;
- Phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ tin học trường Đại học Tây Nguyên xây dựng các giải pháp hỗ trợ sinh viên thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ là Anh văn B1.
6. Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh
- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, hoạt động, truyền thống phong trào học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam. Tăng cường chất lượng về nội dung, phương thức của các kênh thông tin, truyền thông của các cấp bộ Hội.
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên của Liên chi hội sinh viên và chi hội.
- Thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức và cơ chế hoạt động Liên chi hội và chi hội.
- Chỉ đạo Ủy Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam trường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo các chuyên đề, lĩnh vực công tác, chú trọng kiểm tra triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên cấp trường; gắn kiểm tra với công tác thi đua khen thưởng của Hội.
- 100% sinh viên khóa 2015 tham gia tổ chức Hội sinh viên Việt Nam.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Tây Nguyên
- Trên cơ sở chương trình công tác năm học, ban hành các hướng dẫn, chỉ đạo các Liên chi hội sinh viên và chi hội triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm, quan trọng.
- Tổ chức kiểm tra học kỳ, năm học và kiểm tra chuyên đề. Đổi mới công tác chỉ đạo, công tác thi đua, khen thưởng, công tác thông tin, tuyên truyền.
- Khen thưởng các Liên chi hội sinh viên và chi hội có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động trong năm học 2015-2016.
2. Liên chi hội và chi hội
- Xây dựng chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2015 – 2016, đảm bảo các định hướng, chủ trương theo chỉ đạo của Hội Sinh viên trường.
- Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động và nội dung trọng tâm của Hội Sinh viên trường.
- Thực hiện tốt công tác thông tin, báo cáo, phát triển và quản lý hội viên.
3. Công tác thông tin, báo cáo
- Chương trình, báo cáo của các Liên chi hội gửi về Hội Sinh viên trường qua email: vanrin.dhtn@yahoo.com.vn
- Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên các Liên chi hội năm học 2015-2016 gửi trước 15/9/2015.
- Báo cáo tháng công tác Hội và phong trào sinh viên các Liên chi hội phải gửi trước ngày 18 hàng tháng.
- Báo cáo Sơ kết công tác Hội và phong trào sinh viên học kỳ I năm học 2015-2016 gửi trước ngày 31/12/2015.
- Báo cáo Tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2015-2016 gửi trước ngày 20/5/2016.
Trên đây là Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2015- 2016. Ban chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Tây Nguyên đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Tác giả bài viết: BCH Hội Sinh viên trường

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin cũ hơn

 

global banners

QC duoi

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 21


Hôm nayHôm nay : 349

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 9112

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1567525