18:35 ICT Thứ bảy, 22/09/2018
Bo ngoai giao
Đăng ký sinh viên 5 tốt
Mau bao Cao thang
CLB Lân Sư Rồng trường Đại học Tây Nguyên
Mẫu báo cáo năm học 2014-2015

Đăng Nhập

Trang nhất » Hội sinh viên » Văn bản

Chu de HSV
Bac Ho
Sinh vien 5 tot

global banners

Bau cu Quoc Hoi

Hướng dẫn số 02-HD-HSV về việc tiêu chuẩn bình chọn "Sịnh viên 5 tốt" năm học 2014-2015

Thứ năm - 08/10/2015 11:08
Hướng dẫn số 02-HD-HSV về việc tiêu chuẩn bình chọn "Sịnh viên 5 tốt" năm học 2014-2015

Hướng dẫn số 02-HD-HSV về việc tiêu chuẩn bình chọn "Sịnh viên 5 tốt" năm học 2014-2015

Căn cứ Hướng dẫn số 133HD/TWHSV ngày 21/7/2014 về việc thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhiệm kỳ 2013-2018. BCH Hội Sinh viên trường đã tiến hành họp và thảo luận đi đến thống nhất triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” tại trường Đại học Tây Nguyên nhằm tạo môi trường để sinh viên rèn luyện trên các mặt: đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện, hội nhập. Để thực hiện phong trào BCH Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Tây Nguyên ban hành hướng dẫn cụ thể như sau:Chi tiết Hướng dẫn số 02-HD/HSV vê việc bình chọn "Sinh viên 5 tốt" ngày 18/9/2014


Chi tiết Quy định về sinh viên 5 tốt" năm học 2014-2015
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Xây dựng môi trường, động lực cho sinh viên rèn luyện, phấn đấu toàn diện trên các mặt: đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện, hội nhập; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường.
- Là giải pháp thiết thực phát huy vai trò người bạn đồng hành của Hội Sinh viên với sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện; tham gia tích cực cuộc vận động xây dựng các giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam do Trung ương Đoàn phát động.
- Thông qua phong trào, phát hiện, tuyên dương và giới thiệu đến các nhà doanh nghiệp tuyển dụng sau khi sinh viên ra trường.
2. Yêu cầu
- Phong trào “Sinh viên 5 tốt” được triển khai tới 100% các cấp bộ Hội và hội viên, sinh viên; trở thành phong trào chủ đạo trong các cơ sở Hội và sinh viên Việt Nam, hướng đến yếu tố tự rèn luyện của sinh viên, sự phát triển của tập thể sinh viên.
- Hội Sinh viên trường chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, Ban Giám hiệu nhà trường, phối hợp với các Phòng ban, khoa triển khai phong trào Sinh viên 5 tốtthiết thực trong hội viên, sinh viên.
- Chú trọng công tác hỗ trợ của Hội Sinh viên đối với hội viên, sinh viên để phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”. Phát hiện kịp thời các nhân tố tích cực để động viên khen thưởng và nhân rộng trong toàn trường.
- Tuyên truyền, đôn đốc, kiểm tra từ các chi hội để hội viên, sinh viên thực hiện tốt các nội dung phong trào “Sinh viên 5 tốt”.
II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP
1.     Công tác triển khai, tuyên truyền, giới thiệu phong trào đến hội viên, sinh viên
- Tổ chức tuyên truyền về phong trào “Sinh viên 5 tốt” trên bảng tin, Website, Facebook, Kí túc xá ...
- Tuyên truyền lồng ghép thông qua các hoạt động tình nguyện, các hội thi, hội diễn văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao do Đoàn trường, Hội Sinh viên trường tổ chức.
- Tổ chức sinh hoạt chi hội với chủ đề “Phong trào Sinh viên 5 tốt”; giới thiệu về phong trào đến sinh viên trong tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, đầu năm học.
- Tập trung tuyên truyền tới nhóm sinh viên chưa biết, chưa tham gia hoặc tham gia không tích cực phong trào Sinh viên 5 tốt để sinh viên thấy được những lợi ích của sự phấn đấu, rèn luyện đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt. Đồng thời, phát huy những sinh viên 5 tốt để tuyên truyền, vận động, khuyến khích các sinh viên tham gia phong trào. Nội dung truyền thông về phong trào Sinh viên 5 tốt cần đảm bảo tính trẻ trung, sáng tạo, thường xuyên cập nhật, đổi mới để phù hợp với sinh viên.
2. Các hoạt động tạo môi trường để sinh viên tham gia phong trào
2.1. Nhóm giải pháp tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện đạo đức tốt
- Tổ chức các hoạt động tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh trong trường: hội thi, diễn đàn học tập hiệu quả các môn khoa học Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đoàn khoa Lí luận chính trị phải tổ chức Olympic các môn khoa học Mác Lênin để sinh viên toàn trường tham gia.
- Tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa, nói chuyện về “Xây dựng văn hóa ứng xử trong học đường”, diễn đàn “Kỹ năng sống cho sinh viên”, xây dựng lối sống lành mạnh, ứng xử văn minh, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của sinh viên…
- Tổ chức các chương trình liên hoan văn nghệ với các ca khúc ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu biển đảo... nhằm giúp cho sinh viên nâng cao ý thức về trách nhiệm của bản thân với đất nước, gia đình, nhà trường và xã hội nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.
- Định kỳ hàng năm tham mưu Ban Giám hiệu nhà trường, lãnh đạo các khoa tổ chức gặp gỡ đối thoại với sinh viên để sinh viên trao đổi, bày tỏ nguyện vọng, nhu cầu chính đáng thông qua đó nắm bắt tư tưởng, định hướng, hỗ trợ sinh viên. Hội Sinh viên trường chủ động đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám hiệu, phối hợp với các phòng, ban, khoa trong nhà trường tạo điều kiện ủng hộ cơ sở vật chất, điều kiện cho sinh viên học tập, rèn luyện.
2.2. Nhóm giải giáp tạo môi trường cho sinh viên học tập tốt
- Tổ chức các hoạt động giáo dục thái độ, động cơ học tập đúng đắn, tinh thần cầu tiến trong học tập cho sinh viên, khắc phục tình trạng thiếu nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập; phối hợp hợp phòng chống các tiêu cực, gian lận trong học tập, thi và kiểm tra; phát động sinh viên đăng ký thực hiện “học nghiêm túc - thi chất lượng”.
- Duy trì, phát triển các câu lạc bộ, tập thể sinh viên tự học, nghiên cứu khoa học; mỗi khoa có ít nhất 01 Câu lạc bộ học thuật, tổ chức các cuộc thi học thuật với hình thức sinh động, giúp sinh viên củng cố kiến thức, mở rộng, vận dụng chuyên môn giải quyết các vấn đề thực tế. Khuyến khích các cuộc thi học thuật liên ngành.
- Tổ chức chương trình “Phương pháp nghiên cứu khoa học”, “Phương pháp học tập ở đại học”, trong hội viên, sinh viên. Tổ chức các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các sinh viên học tốt với sinh viên trong khoa, trường. Phối hợp với Trung tâm thông tin, thư viện trường tạo điều kiện cho sinh viên có điều kiện tiếp cận nguồn tài liệu qua thư viện điện tử.
- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học; tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên cùng nhóm ngành. Chủ động liên hệ, mời giảng viên trẻ tham gia hỗ trợ chuyên môn cho các Câu lạc bộ học thuật, các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên. Tổ chức các cuộc thi ý tưởng sáng tạo, giải pháp hiệu hiệu quả, làm tiền đề hình thành các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên.
- Vận động các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm để duy trì, phát triển các quỹ học bổng, quỹ hỗ trợ sinh viên vượt khó học tốt, quỹ hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học.
- Biểu dương, tôn vinh sinh viên đạt kết quả cao trong các kỳ thi Olympic, nghiên cứu khoa học, trong các cuộc thi học thuật của trường, khu vực, toàn quốc…
2.3. Nhóm giải pháp tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện thể lực tốt
- Phát huy các câu lạc bộ thể dục, thể thao của sinh viên như Câu lạc bộ VOVINAM, Câu lạc bộ Lân Sư Rồng, … Yêu cầu mỗi sinh viên biết và tham gia thường xuyên 1 môn thể thao;
- Tổ chức các hoạt động thể thao phong trào nhằm thu hút sinh viên tham gia luyện tập, thi đấu: ngày hội thanh niên khỏe, chạy việt dã,… Định kỳ tổ chức các giải thể thao các cấp (bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, …).
2.4. Nhóm giải pháp tạo môi trường cho sinh viên tình nguyện tốt
- Tổ chức cho sinh viên tham gia hoạt động tình nguyện thường xuyên tại trường, lớp, ký túc xá thông qua các hoạt động Ngày Thứ bảy tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh. Giới thiệu, khuyến khích sinh viên chọn và gắn với một địa chỉ tình nguyện cụ thể, lâu dài. Phấn đấu mỗi năm học mỗi sinh viên tham gia ít nhất 5 hoạt động tình nguyện.
- Tổ chức các đội hình sinh viên tình nguyện tham gia chiến dịch Mùa hè xanh, chiến dịch Xuân tình nguyện, tình nguyện mùa đông. Chú trọng các đội hình tình nguyện tập trung theo chuyên môn, chuyên ngành tham gia hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội, vùng khó khăn, biên giới, biển đảo, địa bàn xây dựng nông thôn mới.
- Tổ chức các đội sinh viên tình nguyện Tiếp sức mùa thi tư vấn, giúp đỡ thí sinh và người nhà thí sinh làm thủ tục đăng ký dự thi, chuẩn bị các điều kiện để tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học, giúp đỡ giới thiệu nơi ăn, chỗ trọ, đi lại, địa điểm thi... Tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường” hỗ trợ sinh viên năm thứ nhất nhập trường.
- Tổ chức cho sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện; tập huấn cho sinh viên về kỹ năng tuyên truyền, vận động cộng đồng tham gia hiến máu tình nguyện. Thành lập ngân hàng máu sống, máu hiếm trong sinh viên.
- Tổ chức chăm sóc bảo vệ môi trường học đường và nơi ở xanh - sạch - đẹp, tham gia xây dựng văn minh đô thị;
- Vận động, tổ chức các đội hình sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ các sự kiện lớn của địa phương, đất nước; hỗ trợ, khắc phục hậu quả do thiên tai, tai nạn,...  
2.5. Nhóm giải pháp tạo môi trường cho sinh viên hội nhập tốt
- Tổ chức các hoạt động cung cấp thông tin chủ trương của Đảng, nhà nước về hội nhập cho sinh viên. Mời các diễn giả, các chuyên gia trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, các kỹ năng để hội nhập.
- Phát động sinh viên học tập, trang bị kiến thức, kỹ năng, ngoại ngữ. Khuyến khích sử dụng thành thạo tin học, ngoại ngữ và kỹ năng thực hành xã hội, chuẩn bị hành trang cho sinh viên tự tin hội nhập. Tổ chức các cuộc thi ngoại ngữ, tin học tạo động lực cho sinh viên phấn đấu.
III. CÔNG TÁC BÌNH CHỌN, TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT
- Hội Sinh viên trường xây dựng tiêu chuẩn cụ thể của danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp trường, hướng dẫn cho chi hội xây dựng tiêu chí danh hiệu 5 tốt cấp trường.
- Thành lập Hội đồng xét chọn do đồng chí Chủ tịch Hội Sinh viên trường làm Chủ tịch Hội đồng. Thành phần hội đồng có thể gồm: đại diện phòng Công tác Sinh viên, đại diện phòng Đào tạo, đại diện Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, đại diện Ban Thường vụ Đoàn trường.
- Hội đồng xem xét, bình chọn danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp trường và giới thiệu các sinh viên đủ tiêu chuẩn sinh viên 5 tốt cấp tỉnh, cấp Trung ương lên Hội sinh viên cấp tỉnh xem xét, công nhận.
- Thời gian xét chọn: Xong trước ngày 20/11 hàng năm.
- Tổ chức tuyên dương, trao giấy chứng nhận Sinh viên 5 tốt cấp trường và Giấy khen của Hội Sinh viên trường vào dịp 9/1 năm sau.
Phong trào “Sinh viên 5 tốt” là phong trào lớn của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ 2013 - 2018, Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường đề nghị các chi hội tập trung triển khai thực hiện.

Tác giả bài viết: BCH Hội Sinh viên trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: phong trào, sinh viên

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

global banners

QC duoi

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 6


Hôm nayHôm nay : 506

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 11551

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1569964