18:38 ICT Thứ bảy, 22/09/2018
Bo ngoai giao
Đăng ký sinh viên 5 tốt
Mau bao Cao thang
CLB Lân Sư Rồng trường Đại học Tây Nguyên
Mẫu báo cáo năm học 2014-2015

Đăng Nhập

Trang nhất » Hội sinh viên » Văn bản

Chu de HSV
Bac Ho
Sinh vien 5 tot

global banners

Bau cu Quoc Hoi

Hướng dẫn số 04-HD-HSV về việc tiêu chuẩn bình chọn "Sịnh viên 5 tốt" năm học 2015-2016

Thứ năm - 22/10/2015 10:32
Hướng dẫn số 04-HD-HSV về việc tiêu chuẩn bình chọn "Sịnh viên 5 tốt" năm học 2015-2016

Hướng dẫn số 04-HD-HSV về việc tiêu chuẩn bình chọn "Sịnh viên 5 tốt" năm học 2015-2016

Căn cứ Hướng dẫn số 08 HD/HSV-ĐL ngày 28/9/2015 về việc thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” tỉnh Đắk Lắk của BCH Hội Sinh viên Tỉnh Đắk Lắk, BCH Hội Sinh viên trường đã tiến hành họp và thảo luận đi đến thống nhất triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” tại trường Đại học Tây Nguyên nhằm tạo môi trường để sinh viên rèn luyện trên các mặt: Đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện, hội nhập.Hướng dẫn số 04- HD/HSV về bình chọn "Sinh viên 5 tốt" năm học 2015-2016


Tiêu chuẩn bình chọn xem tại đâyĐể thực hiện phong trào BCH Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Tây Nguyên ban hành hướng dẫn cụ thể như sau:
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Xây dựng môi trường, động lực cho sinh viên rèn luyện, phấn đấu toàn diện trên các mặt: Đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện, hội nhập; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
- Phát huy vai trò người bạn đồng hành của Hội sinh viên với sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện; tham gia tích cực cuộc vận động xây dựng các giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam.
- Thông qua phong trào, phát hiện, tuyên dương và nhân rộng các điển hình sinh viên, tập thể sinh viên tiêu biểu; tham gia quá trình hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước.
2. Yêu cầu
- Phong trào “Sinh viên 5 tốt” được triển khai tới 100% hội viên của trường đây là phong trào chủ đạo của Hội và sinh viên Việt Nam trường Đại học Tây Nguyên.
- BCH Hội Sinh viên trường chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” sáng tạo, thiết thực trong hội viên, sinh viên.
- Hội Sinh viên trường tạo điều kiện để hội viên, sinh viên để phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”. Phát hiện kịp thời các nhân tố tích cực để động viên khen thưởng và nhân rộng.
- Đôn đốc, kiểm tra từ Hội Sinh viên các cấp để hội viên, sinh viên thực hiện tốt các nội dung phong trào “Sinh viên 5 tốt”.
II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP
1. Công tác triển khai, tuyên truyền, giới thiệu phong trào đến hội viên, sinh viên
- Tổ chức tuyên truyền trực quan về phong trào “Sinh viên 5 tốt” trên bảng tin, tờ rơi, tranh, ảnh.... Chú ‎ý giới thiệu các tiêu chí phấn đấu để đạt danh hiệu giúp sinh viên xác định hướng phấn đấu cụ thể, phù hợp.
- Xây dựng chuyên mục “Sinh viên 5 tốt” trên các tờ thông tin nội bộ, ấn phẩm, trang tin điện tử của đơn vị.
- Tuyên truyền lồng ghép thông qua các hoạt động tình nguyện, các hội thi, hội diễn văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao do Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức.
- Tổ chức sinh hoạt chi hội với chủ đề “Phong trào Sinh viên 5 tốt”; giới thiệu về phong trào đến sinh viên trong tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, đầu năm học. Tổ chức các diễn đàn tuyên truyền, trao đổi, thảo luận, góp ý về giải pháp triển khai hiệu quả phong trào sinh viên 5 tốt.
- Tuyên truyền đến nhóm sinh viên chưa biết, chưa tham gia hoặc tham gia không tích cực phong trào Sinh viên 5 tốt để sinh viên thấy được những lợi ích của sự phấn đấu, rèn luyện đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt.
- Phát huy những sinh viên 5 tốt để tuyên truyền, vận động, khuyến khích các sinh viên tham gia phong trào. Nội dung truyền thông về phong trào Sinh viên 5 tốt cần đảm bảo tính trẻ trung, sáng tạo, thường xuyên cập nhật, đổi mới để phù hợp với sinh viên.
2. Các hoạt động tạo môi trường để sinh viên tham gia phong trào
2.1. Nhóm giải pháp tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện đạo đức tốt
- Tổ chức các hoạt động tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh trong trường: Hội thi, diễn đàn học tập hiệu quả các môn khoa học Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa, nói chuyện về “Xây dựng văn hóa ứng xử trong học đường”, diễn đàn “Sinh viên sống đẹp”, “Thói quen tốt trong sinh viên”, xây dựng lối sống lành mạnh, ứng xử văn minh, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của sinh viên…
- Tổ chức các chương trình, hội diễn, liên hoan văn nghệ với các ca khúc ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu biển đảo... nhằm giúp cho sinh viên nâng cao ý thức về trách nhiệm của bản thân với đất nước, gia đình, nhà trường và xã hội.
- Tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ sinh viên Việt Nam”, giới thiệu các tấm gương người tốt, việc tốt; gương sinh viên tiêu biểu; gương sinh viên 5 tốt, tạo động lực cổ vũ sinh viên rèn luyện, phấn đấu. Giới thiệu các gương sinh viên điển hình của nhà trường trên hệ thống phát thanh, bảng tin, bản tin nội bộ, tập san của trường.
- Định kỳ hàng năm tham mưu Ban Giám hiệu nhà trường, lãnh đạo các khoa tổ chức gặp gỡ đối thoại với sinh viên để sinh viên trao đổi, bày tỏ nguyện vọng, nhu cầu chính đáng thông qua đó nắm bắt tư tưởng, định hướng, hỗ trợ sinh viên. Hội Sinh viên các trường chủ động đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám hiệu, phối hợp với các Phòng, Ban, Khoa trong nhà trường tạo điều kiện ủng hộ cơ sở vật chất, điều kiện cho sinh viên học tập, rèn luyện.
2.2. Nhóm giải pháp tạo môi trường cho sinh viên học tập tốt
- Tổ chức các hoạt động giáo dục thái độ, động cơ học tập đúng đắn, tinh thần cầu tiến trong học tập cho sinh viên, khắc phục tình trạng thiếu nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập; phối hợp hợp phòng chống các tiêu cực, gian lận trong học tập, thi và kiểm tra; phát động sinh viên đăng ký thực hiện “học nghiêm túc - thi chất lượng”.
- Duy trì, phát triển các câu lạc bộ, đội nhóm, tập thể sinh viên tự học, nghiên cứu khoa học; mỗi khoa có ít nhất 01 Câu lạc bộ học thuật, tổ chức các cuộc thi học thuật với hình thức sinh động, giúp sinh viên củng cố kiến thức, mở rộng, vận dụng chuyên môn giải quyết các vấn đề thực tế.
- Tổ chức các diễn đàn “Làm gì để đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục đại học”, “Phương pháp học tập, chia sẻ tài liệu, nghiên cứu hiện đại”, “Phương pháp học tập hiệu quả bậc đại học” trong hội viên, sinh viên. Tổ chức các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các sinh viên học tốt với sinh viên trong đơn vị. Tập trung giải pháp giúp đỡ nhóm sinh viên học lực trung bình, yếu. Xây dựng văn hóa đọc trong sinh viên, khuyến khích sinh viên thường xuyên cập nhật kiến thức mới từ thư viện, thư viện điện tử. Phối hợp với các Phòng, Ban nhà trường tạo điều kiện cho sinh viên có điều kiện tiếp cận nguồn học liệu qua thư viện điện tử.
- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học. Tổ chức trao đổi với các nhà giáo, nhà khoa học để sinh viên học tập kinh nghiệm, trau dồi kiến thức. Chủ động liên hệ, mời giảng viên trẻ tham gia hỗ trợ chuyên môn cho các Câu lạc bộ học thuật, các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên. Tổ chức các cuộc thi ý tưởng sáng tạo, giải pháp hiệu hiệu quả, làm tiền đề hình thành các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên. Hướng dẫn sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học cấp trường.
- Vận động các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm để duy trì, phát triển các quỹ học bổng, quỹ hỗ trợ sinh viên vượt khó học tốt, quỹ hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học.
- Biểu dương, tôn vinh sinh viên đạt kết quả cao trong các kỳ thi Olympic, nghiên cứu khoa học, trong các cuộc thi học thuật của trường, khu vực, toàn quốc và quốc tế.
2.3. Nhóm giải pháp tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện thể lực tốt
- Xây dựng và phát huy các câu lạc bộ, đội nhóm thể dục, thể thao của sinh viên. Yêu cầu mỗi sinh viên biết và tham gia thường xuyên 1 môn thể thao; hỗ trợ, định hướng kịp thời cho sinh viên trước những loại hình thể thao mới.
- Tổ chức các hoạt động thể thao phong trào nhằm thu hút sinh viên tham gia luyện tập, thi đấu: ngày hội sinh viên khỏe, chạy việt dã, ngày hội thể thao dân gian... Định kỳ tổ chức các giải thể thao các cấp (bóng đá, cầu lông, bóng bàn, …).
2.4. Nhóm giải pháp tạo môi trường cho sinh viên tình nguyện tốt
- Tổ chức cho sinh viên tham gia hoạt động tình nguyện thường xuyên tại trường, lớp, ký túc xá thông qua các hoạt động ngày Thứ bảy tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh. Giới thiệu, khuyến khích sinh viên chọn và gắn với một địa chỉ tình nguyện cụ thể, lâu dài.
- Tổ chức các đội hình sinh viên tình nguyện tham gia chiến dịch Mùa hè xanh, chiến dịch Xuân tình nguyện. Chú trọng các đội hình tình nguyện tập trung theo chuyên môn, chuyên ngành tham gia hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội, vùng khó khăn, biên giới, biển đảo, địa bàn xây dựng nông thôn mới.
- Tổ chức các đội sinh viên tình nguyện Tiếp sức mùa thi: tư vấn, giúp đỡ thí sinh và người nhà thí sinh làm thủ tục đăng ký dự thi, chuẩn bị các điều kiện để tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học, giúp đỡ giới thiệu nơi ăn, chỗ trọ, đi lại, địa điểm thi... Tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường” hỗ trợ sinh viên năm thứ nhất nhập trường.
- Tổ chức cho sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện; tập huấn cho sinh viên về kỹ năng tuyên truyền, vận động cộng đồng tham gia hiến máu tình nguyện. Duy trì và phát huy ngân hàng máu sống, máu hiếm trong sinh viên.
- Tổ chức chăm sóc bảo vệ môi trường học đường và nơi ở xanh - sạch - đẹp, tham gia xây dựng văn minh đô thị; đảm nhận công trình, phần việc sinh viên như con đường sinh viên, vườn hoa sinh viên, hàng cây sinh viên kết hợp với các cuộc thi phòng ở kiểu mẫu, nhà trọ văn hóa,…
- Vận động, tổ chức các đội hình sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ các sự kiện lớn của địa phương, đất nước; hỗ trợ, khắc phục hậu quả do thiên tai, tai nạn,... 
2.5. Nhóm giải pháp tạo môi trường cho sinh viên hội nhập tốt
- Tổ chức các hoạt động cung cấp thông tin chủ trương của Đảng, nhà nước về hội nhập cho sinh viên. Mời các diễn giả, các chuyên gia trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, các kỹ năng để hội nhập.
- Phát động sinh viên học tập, trang bị kiến thức, kỹ năng, ngoại ngữ. Khuyến khích sử dụng thành thạo tin học, ngoại ngữ và kỹ năng thực hành xã hội, chuẩn bị hành trang cho sinh viên tự tin hội nhập. Tổ chức các cuộc thi ngoại ngữ, tin học tạo động lực cho sinh viên phấn đấu.
III. CÔNG TÁC BÌNH CHỌN, TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT
- Hội Sinh viên trường xây dựng tiêu chuẩn cụ thể của danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp trường, hướng dẫn cho chi hội xây dựng tiêu chí danh hiệu 5 tốt cấp trường.
- Thành lập Hội đồng xét chọn do đồng chí Chủ tịch Hội Sinh viên trường làm Chủ tịch Hội đồng. Thành phần hội đồng có thể gồm: đại diện phòng Công tác chính trị và học sinh sinh viên, đại diện phòng Đào tạo, đại diện Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, đại diện Ban Thường vụ Đoàn trường.
- Hội đồng xem xét, bình chọn danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp trường và giới thiệu các sinh viên đủ tiêu chuẩn sinh viên 5 tốt cấp tỉnh lên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xem xét, công nhận.
- Thời gian xét chọn: hoàn thành trước ngày 20/11 hàng năm.
- Tổ chức các hoạt động phong trào, văn hóa, văn nghệ… gắn với tuyên dương, trao giấy chứng nhận Sinh viên 5 tốt cấp trường và Giấy khen của Hội Sinh viên trường vào dịp 20/11 hoặc 9/1.
IV. CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ TẬP THỂ SINH VIÊN 5 TỐT
Hội Sinh viên trường đã chủ động đề ra tiêu chí đánh giá, công nhận danh hiệu Tập thể sinh viên 5 tốt căn cứ vào Hướng dẫn bình chọn danh hiệu sinh viên 5 tốt và tập thể sinh viên 5 tốt do Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk ban hành.
V. HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ VÀ PHÁT HUY SINH VIÊN 5 TỐT
- Tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám hiệu có các chế độ ưu tiên về điều kiện học tập, nơi ở, sử dụng phòng thí nghiệm, thư viện… đối với sinh viên 5 tốt.
- Thực hiện các hoạt động kết nối sinh viên 5 tốt với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; phối hợp với Hội Doanh nghiệp trẻ trong việc tìm học bổng, giới thiệu việc làm; giới thiệu địa điểm thực tập, kiến tập, giới thiệu tham gia các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học ...
- Phát huy Sinh viên 5 tốt trong các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với sinh viên, xây dựng các điển hình sinh viên tiêu biểu có uy tín, sức thuyết phục cao trong sinh viên, cổ vũ, động viên sinh viên tham gia tốt phong trào, phấn đấu đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội Sinh viên trường
- Triển khai các nội dung truyền thông về phong trào Sinh viên 5 tốt trên trang website của đoàn hội, bản tin, …
- Hàng năm chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” tại các Liên chi hội.
- Kết nối với các Doanh nghiệp để giới thiệu hỗ trợ sinh viên 5 tốt các cấp.
- Kiểm tra, đánh giá phong trào “Sinh viên 5 tốt” của các Liên chi hội.
2. Liên chi hội sinh viên các khoa
- Tổ chức triển khai phong trào và truyền thông phong trào “Sinh viên 5 tốt” đến hội viên, sinh viên. Khuyến khích cách triển khai sáng tạo, phù hợp với điều kiện của khoa. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các chi hội triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”. Cụ thể hóa trong chương trình công tác hàng năm, xây dựng tiêu chí xét chọn sinh viên 5 tốt cấp khoa.
- Hướng dẫn sinh viên đăng ký danh hiệu Sinh viên 5 tốt từng cấp vào đầu năm học. Tiến hành tổng kết, đánh giá, nhân rộng các mô hình hay, giải pháp hiệu quả trong quá trình triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” cấp khoa cuối năm học.
 
Phong trào “Sinh viên 5 tốt” là phong trào lớn của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ 2013 - 2018, Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường đề nghị các Liên chi hội tập trung triển khai thực hiện.

Tác giả bài viết: BCH Hội Sinh viên trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: sinh viên

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

global banners

QC duoi

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 34


Hôm nayHôm nay : 540

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 11585

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1569998