21:11 ICT Thứ ba, 18/09/2018
Bo ngoai giao
Đăng ký sinh viên 5 tốt
Mau bao Cao thang
CLB Lân Sư Rồng trường Đại học Tây Nguyên
Mẫu báo cáo năm học 2014-2015

Đăng Nhập

Trang nhất » TIN TỨC » VĂN BẢN ĐOÀN TRƯỜNG » THÔNG BÁO - THÔNG TRI

Chu de HSV
Bac Ho
Sinh vien 5 tot

global banners

Bau cu Quoc Hoi

Phiếu đáng giá rèn luyện đoàn viên năm học 2014-2015

Thứ sáu - 14/08/2015 10:22
Phiếu đáng giá rèn luyện đoàn viên năm học 2014-2015

Phiếu đáng giá rèn luyện đoàn viên năm học 2014-2015

Phiếu đánh giá rèn luyện đoàn viên năm học 2014-2015 Căn cứ hướng dẫn số 43 HD/TĐTN-TCKT&BTG ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Lắk về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên gắn với xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới. Ban Thường vụ Đoàn Trường đại học Tây Nguyên hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên năm 2015 cụ thể như sau:


Mẫu phiếu đánh giá rèn luyện đoàn viên năm học 2014-2015 Tải tại đây

Hướng dẫn đánh giá rèn luyện đoàn viên tại đây
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nâng cao chất lượng đoàn viên, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục và các phong trào hành động của Đoàn, đặc biệt là thực hiện thành công Đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2014 - 2020” và xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới.
- Tạo môi trường giúp đoàn viên tự tu dưỡng, rèn luyện để hoàn thiện bản thân, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.
2. Yêu cầu
- Thông qua việc thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên góp phần nâng cao nhận thức và tăng cường hành động đoàn viên; phát huy tốt hơn vai trò chủ động, sáng tạo của Chi đoàn và đoàn viên trong việc đề ra các biện pháp, vai trò xung kích, tình nguyện thực hiện các nhiệm vụ chính trị của nhà trường và nâng cao khả năng đoàn kết tập hợp thanh niên.
- Nội dung và hình thức thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên phải đảm bảo sát thực tế, phù hợp với điều kiện của Trường, đối tượng đoàn viên, gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Tuổi Trẻ  Trường đại học Tây Nguyên học tập và làm theo lời Bác”.
- Gắn với việc đánh giá kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên theo quy định của nhà trường và Bộ giáo dục đào tạo.
- Kết quả thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên là kết quả để đánh giá phân tích chất lượng đoàn viên trong năm 2015.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:
Để việc triển khai Kế hoạch số 50 KH/TĐTN-BTG ngày 19/12/2013 của ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai thực hiện đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên, giai đoạn 2014 - 2020 và “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” gắn với việc triển khai và đánh giá thực hiện chương trình Rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới với “5 tiêu chí về nhận thức” và “10 tiêu chí về hành động”, Ban Thường vụ Đoàn trường cụ thể hóa thành Chương trình rèn luyện đoàn viên gắn với xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới cụ thể như sau:
1.Rèn luyện để có đạo đức tốt (chọn những nội dung phù hợp để đăng ký thực hiện).
- Yêu tổ quốc, yêu dân tộc Việt Nam, yêu gia đình; biết tôn trọng, kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu có chọn lọc các tinh hoa văn hóa của các nước trên thế giới.
- Có lối sống lành mạnh, giản dị, hòa đồng với mọi người, luôn kính trọng lễ phép, có tinh thần đoàn kết tương thân tương ái…
2. Rèn luyện để có kiến thức tốt (chọn những nội dung phù hợp để đăng ký thực hiện).
- Ban thân không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trang bị thêm kiến thức và kỹ năng xã hội.
- Tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học
- Thương xuyên cập nhật thông tin thời sự trong nước và thế giới. Tham gia tốt các lớp học nghị quyết, các buổi tập huấn, nói chuyện chuyên đề, lớp học 6 bài học chính trị… do Nhà trường và Đoàn trường tổ chức.
3. Rèn luyện sức khỏe tốt (chọn những nội dung phù hợp để đăng ký thực hiện).
- Tham gia ít nhất một môn thể thao mà mình yêu thích
- Tích cực tham gia các hoạt động thể thao như: Hội thao Thanh niên khỏe, các hoạt động thể dục thể thao do Đoàn trường tổ chức.  
4. Rèn luyện tinh thần tốt (chọn những nội dung phù hợp để đăng ký thực hiện).
- Thường xuyên rèn trau dồi kỹ năng sống.
- Thực hiện tốt nội quy, quy chế của nhà trường và cuộc vận động văn minh giảng đường…
- Tích cực tham gia các hoạt động công tác xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, hiến máu nhân đạo ….
III. QUY TRÌNH TRIỂN KHAI:
1. Đối với Đoàn trường
1.1. Bước 1: Triển khai, hướng dẫn
Tổ chức họp các Đoàn khoa, phổ biến, hướng dẫn quy trình triển khai đăng ký, tổ chức thực hiện và các phương pháp đánh giá việc thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên cho Ban Chấp hành các Chi đoàn.
1.2. Bước 2: Định hướng các nội dung thực hiện
- Hướng dẫn Chi đoàn tổ chức triển khai, định hướng các loại tài liệu để Chi đoàn chủ động sưu tầm và tìm hiểu, giúp đoàn viên thực hiện nội dung 05 tiêu chí rèn luyện như tọa đàm, diễn đàn thanh niên, lồng ghép với các nội dung của các hội thi, hội diễn, các buổi sinh hoạt chi đoàn, thông qua Website của Đoàn trường…
- Thành lập các câu lạc bộ, đội nhóm và tổ chức thực hiện có chất lượng các công trình, phần việc thanh niên, qua đó tạo môi trường cho đoàn viên tham gia thực hiện theo các tiêu chí đã đăng ký;
- Thường xuyên theo dõi quá trình thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên, kịp thời tháo gỡ khó khăn và chấn chỉnh việc triển khai thực hiện ở các Chi đoàn;
- Tạo điều kiện và động lực khuyến khích đoàn viên tự rèn luyện, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng tổ chức Đoàn - Hội, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn tại nơi cư trú.
1.3. Bước 3: Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện
Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các Đoàn khoa, Chi đoàn trong việc triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên, theo dõi tình hình đăng ký và thực hiện việc rèn luyện của đoàn viên (thông qua việc trực tiếp tham dự các hoạt động hoặc kiểm tra sổ sách, các biểu mẫu liên quan đến việc thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên). Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên của Chi đoàn theo định kỳ 06 tháng, 01 năm.  
1.4. Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện và tuyên dương, khen thưởng
- Đánh giá mức độ hoàn thành việc thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên của các Đoàn khoa, chi đoàn, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể và đoàn viên tiêu biểu, có nhiều thành tích trong thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên và tham gia tốt phong trào Đoàn – Hội.
1.5. Thời gian thực hiện dự kiến như sau:
*Thời gian hoàn thành việc đăng ký:
Trước ngày 15/3/2015
*Thời gian đánh giá kết quả:
Đợt 1:  Sơ kết đánh giá, phân loại đoàn viên năm 2015
            Thời gian: 11/2015
Đợt 2: Tổng kết đánh giá, phân loại đoàn viên năm học 2015 - 2016
            Thời gian: 6/2016
2. Đối với Chi đoàn:
2.1. Bước 1: Triển khai
Tổ chức sinh hoạt Chi đoàn quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung của Chương trình rèn luyện đoàn viên, gợi ý, hướng dẫn đoàn viên các nội dung rèn luyện phù hợp với trình độ và khả năng của đoàn viên để đăng ký theo các nội dung tiêu chí rèn luyện và hành động và các hành động gắn với cuộc vận động “Tuổi trẻ Trường đại học Tây Nguyên học tập và làm theo lời Bác”.
2.2. Bước 2: Đăng ký
- Ban Chấp hành Chi đoàn tùy tình hình thực tế tại chi đoàn có các hình thức tổ chức cho đoàn viên đăng ký. Khuyến khích các hình thức triển khai, đăng ký sáng tạo, phù hợp với tình hình tại chi đoàn (phiếu trực tiếp ), tuy nhiên phải đảm bảo theo nguyên tắc sau: Mỗi đoàn viên phải tự đăng ký thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên, có giải pháp thực hiện cụ thể theo những tiêu chí rèn luyện và hành động, Chi đoàn có trách nhiệm thẩm định nội dung đăng ký, định hướng, đôn đốc nhắc nhở và kiểm tra, đánh giá công nhận kết quả thực hiện của mỗi đoàn viên.
- Ban Chấp hành Chi đoàn tổng hợp và lưu giữ các phiếu đăng ký rèn luyện của đoàn viên một cách cẩn thận để theo dõi và kiểm tra tình hình thực hiện của đoàn viên.
- Các nội dung rèn luyện đều phải đảm bảo yêu cầu phấn đấu của mỗi đoàn viên, nhưng cần vừa sức, trên cơ sở có sự thống nhất với đoàn viên. Trong trường hợp đoàn viên chưa tự đề ra nội dung rèn luyện phù hợp thì Ban Chấp hành Chi đoàn cần hướng dẫn gợi ý.
2.3. Bước 3: Hỗ trợ thực hiện
Ban Chấp hành Đoàn khoa, Chi đoàn cung cấp tài liệu, tổ chức sinh hoạt và các hoạt động khác nhằm tạo môi trường và điện kiện để giúp đoàn viên thực hiện nội dung rèn luyện đã đăng ký. Định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý, Ban Chấp hành Chi đoàn cần trao đổi với đoàn viên về các nội dung rèn luyện để động viên, nhắc nhở, giúp đỡ đoàn viên thực hiện tốt các nội dung đã đăng ký. Ban Chấp hành Chi đoàn phân công các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn theo dõi, hướng dẫn các đoàn viên để đạt hiệu quả cao trong thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên.
2.4. Bước 4: Kiểm tra và đánh giá công nhận
Ban Chấp hành Đoàn khoa, chi đoàn tổ chức kiểm tra đánh giá và công nhận kết quả rèn luyện của đoàn viên trong từng giai đoạn 06 tháng, 01 năm.
Căn cứ trên phiếu đăng ký của từng đoàn viên. Tuỳ theo mức độ hoàn thành, đoàn viên sẽ tự chấm ở mức điểm phù hợp. Ban Chấp hành Chi đoàn đánh giá kết quả rèn luyện của đoàn viên theo các nội dung đã đăng ký và thực hiện, tiến hành phân tích chất lượng đoàn viên và gởi kết quả về Đoàn trường.
3. Đối với đoàn viên:
3.1. Bước 1: Đăng ký
- Mỗi đoàn viên chủ động đăng ký, rèn luyện theo các tiêu chí với các chủ đề, chủ điểm, các hoạt động phong trào theo hướng dẫn của Ban Chấp hành Chi đoàn ở mỗi giai đoạn nhất định.
- Mỗi đoàn viên thực hiện phiếu đăng ký nội dung thực hiện theo định hướng và gợi ý Ban Chấp hành Chi đoàn (lưu ý: đoàn viên phải lưu lại nội dung đã đăng ký để theo dõi quá trình rèn luyện và phải gửi cho Ban Chấp hành Chi đoàn để theo dõi theo quy định).
3.2. Bước 2: Rèn luyện
- Chủ động thực hiện theo các nội dung đã đăng ký bằng những việc làm cụ thể như tham gia các hoạt động theo các tổ, nhóm, câu lạc bộ, tham gia các hoạt động, các nội dung công tác do Ban Chấp hành Chi đoàn phân công, hoặc các công trình, phần việc thanh niên do Đoàn - Hội tổ chức.
- Thực hiện tốt các quy định sinh hoạt của Chi đoàn, tự giác rèn luyện, phấn đấu trong học tập, lao động, công tác, tích cực vận động thanh niên tham gia các hoạt động của Đoàn - Hội, bồi dưỡng, giới thiệu thanh niên tiên tiến vào Đoàn.
- Chủ động trao đổi ý kiến với các đoàn viên trong Chi đoàn hoặc đề nghị Ban Chấp hành Chi đoàn giúp đỡ để thực hiện các nội dung đã đăng ký rèn luyện.
3.3. Bước 3: Tự đánh giá kết quả thực hiện
-  Đoàn viên đánh giá mức độ rèn luyện các nội dung đã đăng ký, báo cáo kết quả thực hiện từng tiêu chí rèn luyện và hành động, lượng hoá bằng điểm theo thang điểm 20 điểm/1 nội dung hoàn thành, cộng kết quả về rèn luyện và hành động để đánh giá mức độ hoàn thành Chương trình Rèn luyện đoàn viên.
- Đoàn viên gởi kết quả tự nhận xét về Ban Chấp hành Chi đoàn. Ban Chấp hành Chi đoàn họp để nhận xét từng đoàn viên, tổ chức họp Chi đoàn để đánh giá thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên và tiến hành phân tích chất lượng đoàn viên đối với mỗi đoàn viên trong Chi đoàn (có thể bỏ phiếu kín). Kết quả đánh giá thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên đồng thời là kết quả phân tích chất lượng đoàn viên theo Hướng dẫn của Ban Thường vụ Đoàn trường cụ thể như sau:
- Đoàn viên Xuất sắc: Phải thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên đạt từ          80 điểm trở lên.
- Đoàn viên Khá: Phải thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên đạt từ          70 điểm – 80 điểm.
- Đoàn viên Trung bình: Phải thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên đạt từ 50 điểm – 69 điểm.
- Đoàn viên Yếu: Thực hiện Chương trình đạt dưới 50 điểm hoặc đoàn viên thiếu ý thức, không đăng ký thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên .
Đặc biệt: Đoàn viên đạt từ 91 – 100 điểm sẽ được tập thể chi đoàn bình xét giới thiệu Đoàn trường đề nghị khen thưởng.
Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Chi đoàn có thể áp dụng thang điểm cộng, thang điểm trừ nhằm giáo dục, khuyến khích đoàn viên trong một số điều kiện, cụ thể như sau:
- Điểm cộng: đối với những đoàn viên có thành tích vượt bậc trong học tập, lao động, công tác, rèn luyện, đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở… thì được cộng thêm tối đa là 20 điểm trên tổng số điểm thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên của từng cá nhân
- Điểm trừ: đối với những đoàn viên vi phạm các nội dung sau: an toàn giao thông; quy chế, quy định của trường; vi phạm quy chế học tập, thi cử; không tham gia sinh hoạt đoàn; không tham gia phong trào của tổ chức đoàn; không đóng đoàn phí đúng quy định; bất kỳ hình thức kỷ luật khác của nhà trường thì trừ điểm tối đa là 20 điểm trên tổng số điểm thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên của từng cá nhân
Trên đây là hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên. Ban Thường vụ  Đoàn trường đề nghị Ban Chấp hành Đoàn khoa, chi đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện 

Tác giả bài viết: Đoàn trường

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

global banners

QC duoi

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 20


Hôm nayHôm nay : 348

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 9111

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1567524