18:40 ICT Thứ bảy, 22/09/2018
Bo ngoai giao
Đăng ký sinh viên 5 tốt
Mau bao Cao thang
CLB Lân Sư Rồng trường Đại học Tây Nguyên
Mẫu báo cáo năm học 2014-2015

Đăng Nhập

Trang nhất » TIN TỨC » VĂN BẢN ĐOÀN TRƯỜNG » THÔNG BÁO - THÔNG TRI

Chu de HSV
Bac Ho
Sinh vien 5 tot

global banners

Bau cu Quoc Hoi

Tổ chức tuyên dương “Đảng viên trẻ tiêu biểu” tỉnh Đắk Lắk năm 2015

Thứ tư - 11/02/2015 16:02
Tổ chức tuyên dương “Đảng viên trẻ tiêu biểu” tỉnh Đắk Lắk năm 2015

Tổ chức tuyên dương “Đảng viên trẻ tiêu biểu” tỉnh Đắk Lắk năm 2015

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2015 với chủ đề “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Lắk xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên dương “Đảng viên trẻ tiêu biểu” tỉnh Đắk Lắk năm 2015 với những nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Giáo dục, nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống 85 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta; củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân ta đối với Đảng; Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận của xã hội đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
2. Phát hiện và nhân rộng những gương đảng viên trẻ tiêu biểu; cổ vũ đảng viên trẻ và đoàn viên ưu tú tiếp tục có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tạo niềm tin cho Đảng bộ và chính quyền địa phương về lớp cán bộ trẻ kế cận trung thành của Đảng.
3. Việc lựa chọn, biểu dương đảng viên trẻ phải được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ từ cơ sở; đổi mới công tác tổ chức theo hướng sáng tạo, hấp dẫn, quy mô phù hợp, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả thiết thực thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên,  đoàn viên thanh niên tham gia.
II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: Từ 19h00 đến 21h00, ngày 10 tháng 3 năm 2015.
2. Địa điểm: Nhà văn hóa Thanh thiếu nhi Đắk Lắk.
III. NỘI DUNG
1. Ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm rõ những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, những bài học kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.
2. Đánh giá kết quả 15 năm việc thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, rút ra các bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp thực hiện thời gian tới.
3. Giới thiệu, bình chọn, biểu dương, tôn vinh những cá nhân là Đảng viên trẻ tiêu biểu xung kích trên mọi lĩnh vực của đời sống, từ đó nhân rộng các tấm gương đảng viên trẻ tiêu biểu để đoàn viên, thanh niên học tập và noi theo.
4. Giao lưu với các gương đảng viên trẻ tiêu biểu, lãnh đạo Đảng và biểu diễn các ca khúc ca ngợi về Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương, đất nước, Bác Hồ với tuổi trẻ.
IV. THÀNH PHẦN THAM GIA
1. Đại biểu khách mời: Đại diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; UBMTQ Việt Nam tỉnh; Lãnh đạo các Ban của Tỉnh uỷ; đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ban Thường vụ, BCH Tỉnh đoàn; Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc.
2. Phóng viên các cơ quan: Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh; VTV Đà Nẵng, VOV khu vực Tây Nguyên, Thông tấn xã Việt Nam tại Đắk Lắk; các Báo Đắk Lắk, Tiền Phong, Thanh niên, Tuổi trẻ, Cổng thông tin điện tử Đắk Lắk.
3. Đại biểu tuyên dương:
3.1. Số lượng phân bổ, giới thiệu xét chọn:
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức xét chọn, giới thiệu 55 đảng viên trẻ tiêu biểu trên các lĩnh vực với số lượng theo từng đơn vị cụ thể:
+ Thành đoàn Buôn Ma Thuột, Huyện đoàn Krông Pắc, Huyện đoàn Cư M’Gar, Huyện đoàn Ea Kar, Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh, Đại học Tây Nguyên, Đoàn Công an tỉnh: 03 gương đảng viên trẻ tiêu biểu.
+ Thị đoàn Buôn Hồ, Đoàn khối Doanh nghiệp, Đoàn Quân sự tỉnh, Đoàn Biên phòng tỉnh, Đoàn Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk, Đoàn trường Cao đẳng Nghề TNDT Tây Nguyên; các Huyện đoàn: Buôn Đôn, Cư Kuin, Ea H’Leo, Ea Súp, Krông Bông, Krông Ana, Krông Búk, Cư Kuin, Lắk , M’Đrắk: 02 gương đảng viên trẻ tiêu biểu.
3.2. Tiêu chuẩn xét chọn đảng viên trẻ tiêu biểu:
- Tiêu chuẩn chung: Là đảng viên chính thức, được đánh giá xếp loại hàng năm từ đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tiêu biểu xung kích trên mọi lĩnh vực của đời sống, là những gương sáng về học tập, lao động, công tác, tình nguyện vì cộng đồng, gương mẫu trong công tác và sinh hoạt, nói đi đôi với làm, được đảng viên, thanh thiếu nhi và nhân dân tin tưởng, noi theo.
+ Có tuổi đời từ 18 đến 35 tuổi.
+ Có phẩm chất đạo đức tốt, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội, Đội; có ảnh hưởng tốt trong đoàn viên, thanh thiếu nhi; có lối sống lành mạnh, chấp hành tốt pháp luật được Cấp ủy, Lãnh đạo cơ quan, đơn vị ghi nhận.
- Tiêu chuẩn cụ thể:
+ Đối với cán bộ Đoàn – Hội chuyên trách và kiêm nhiệm: Có thời gian công tác, sinh hoạt tại cơ sở Đoàn, Hội ít nhất là 03 năm; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, được công nhận chiến sỹ thi đua cấp cơ sở từ 2 năm trở lên; Có nhiều sáng kiến trong xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi ở địa phương, đơn vị, đem lại lợi ích kinh tế, xã hội và hiệu quả giáo dục cao; được tặng giấy khen từ cấp tỉnh trở lên.
+ Đảng viên trẻ giáo viên, học sinh, sinh viên: Đảng viên trẻ là giáo viên phải đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh trở lên hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học, đạt giải thưởng cấp Tỉnh, Bộ, Ngành trong các kỳ thi chuyên môn, nghiệp vụ; là tấm gương tiêu biểu cho đồng nghiệp và học sinh, sinh viên.
Đối học sinh, sinh viên phải phải đạt kết quả học tập loại giỏi trong 3 năm liền hoặc đạt giải thưởng trong các kỳ thi cấp tỉnh, toàn quốc, nghiên cứu khoa học, phát minh, sáng kiến được các cấp có thẩm quyền công nhận; gương mẫu trong rèn luyện đạo đức lối sống, học tập và hoạt động xã hội.
+ Đảng viên trẻ lực lượng vũ trang: Có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội;  được công nhận Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở từ 3 năm trở lên; được tặng Giấy khen, Bằng khen từ tương đương cấp Sở trở lên hoặc có thành tích đặc biệt xuất sắc, lập công trong các đợt thi đua cao điểm, thực hiện nhiệm vụ có tính chất đặc biệt theo quy định của ngành.
+ Đảng viên trẻ khối công chức, viên chức: Có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong công tác tham mưu, triển khai các nhiệm vụ chính trị, quản lý hành chính, gương mẫu trong thực hiện văn minh công sở, cải cách thủ tục hành chính; tận tụy trong phục vụ nhân dân; tiên phong trong phong trào thi đua và được công nhận Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở từ 3 năm trở lên.
+ Đảng viên trẻ khối doanh nghiệp: Đảng viên là cán bộ quản lý hoặc công nhân trực tiếp lao động sản xuất có nhiều đóng góp nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh. Tích cực tham gia hoạt động xã hội, sinh hoạt đoàn thể được các cấp lãnh đạo đơn vị, ngành biểu dương, ghi nhận.
+ Đảng viên trẻ thanh niên nông thôn, đô thị: Có thành tích tiêu biểu trong phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình, giải quyết việc làm cho thanh niên có thu nhập hàng năm từ 300 triệu đồng trở lên; đảng viên trẻ tiêu biểu trong các phong trào xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, giữ gìn an ninh trật tự; đảng viên trẻ tiên phong gương mẫu trong xây dựng địa phương được biểu dương, tôn vinh từ cấp huyện trở lên.
- Ngoài các tiêu chuẩn trên, ưu tiên những đồng chí có thành tích đặc biệt như: Dũng cảm lập công trong bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, trong phòng chống khắc phục hậu quả lũ lụt, bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân.
Lưu ý: Các đơn vị giới thiệu các gương điển hình tiêu biểu cân nhắc hợp lý các thành phần đảng viên trẻ phù hợp với đặc thù tình hình đoàn viên, thanh niên địa phương đơn vị (Ví dụ: Các huyện, thị xã, thành phố chú trọng gương đảng viên trẻ là thanh niên nông thôn, đô thị; Khối Các cơ quan tỉnh chú trọng gương thanh niên công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Chính quyền, đoàn thể, y bác sỹ trẻ…). Bên cạnh đó quan tâm các gương nữ đảng viên trẻ, thanh niên dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo…
3.3. Hồ sơ xét chọn đảng viên trẻ tiêu biểu:
+ Văn bản giới thiệu của Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc.
+ Danh sách trích ngang và tóm lược thành tích các gương đảng viên trẻ tiêu biểu của Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc.
+ 01 Báo cáo thành tích cá nhân của đảng viên trẻ được giới thiệu, có xác nhận của Cấp uỷ đảng hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị.
+ 02 ảnh 3 x 4 cm của đảng viên trẻ được xét chọn.
+ Hồ sơ gửi về Tỉnh đoàn (qua Ban Tuyên giáo) trước ngày 27/02/2015 để Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xét duyệt; gửi file mềm danh sách và hình ảnh đại biểu đề nghị tuyên dương qua OMS Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn để tổng hợp, trình chiếu tại lễ tuyên dương.
4. Đại biểu triệu tập tham dự Chương trình:
- Trại sinh tham gia Hội trại tuổi trẻ 10/3.
- Bí thư , Phó Bí thư Đoàn cơ sở của Thành đoàn Buôn Ma Thuột, các Đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn.
- Các trường Đại học Tây Nguyên, Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk: Triệu tập sinh viên các ngành lý luận Mác – Lênin, Công tác xã hội; Bí thư, Phó bí thư Đoàn khoa, Liên chi đoàn.
- Các đồng chí báo cáo viên Tỉnh đoàn.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tỉnh Đoàn:
- Xây dựng Kế hoạch, chương trình, kịch bản tổ chức thực hiện chương trình Tuyên dương “Đảng viên trẻ tiêu biểu” tỉnh Đắk Lắk năm 2015.
- Phân công các ban, bộ phận tham mưu, giúp việc:
+ Giao cho Ban Tuyên giáo là bộ phận thường trực có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, nắm tình hình thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp hồ sơ, họp xét thành tích đề nghị tuyên dương. Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền Chương trình.
+ Văn phòng chuẩn bị cơ sở vật chất, tổng hợp đề nghị các cấp biểu dương, khen thưởng đảng viên trẻ tiêu biểu; tham mưu mời đại biểu, triệu tập lực lượng tham gia chương trình.
+ Nhà văn hóa Thanh thiếu nhi Đắk Lắk chuẩn bị chương trình văn nghệ phục vụ chương trình.
+ Các Ban, bộ phận trực thuộc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Ban Tổ chức chương trình.
2. Các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc:
- Căn cứ các nội dung của Kế hoạch, các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc chủ động, sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện và tích cực hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở thực hiện đảm bảo các nội dung, yêu cầu đã đề ra.
- Tổ chức bình chọn và đề cử đảng viên trẻ xuất sắc của đơn vị để tuyên dương theo kế hoạch của cấp tỉnh.
- Đoàn khối Các cơ quan tỉnh, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Công an tỉnh: Chuẩn bị 01 – 02 tiết mục văn nghệ tốp ca nam nữ, hát múa có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, về quê hương, đất nước hoặc về biển đảo để biểu diễn trong chương trình.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức tuyên dương “Đảng viên trẻ tiêu biểu” tỉnh Đắk Lắk năm 2015, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn yêu cầu Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc tích cực triển khai thực hiện. Thông tin liên hệ Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn (ĐT: 05003.856.653, Email: tinhdoandaklak@gmail.com).

Tác giả bài viết: Đoàn trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

global banners

QC duoi

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 83


Hôm nayHôm nay : 592

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 11637

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1570050